Orezivanje i oblikovanje


Zahtevi i načini orezivanja slični su kao i za jabuke, ali kruške posle stvaranja roda podnose jače orezivanje. Kruške
rađaju pretežno na dvogodišnjim ili starijim granama. Stvaranje rodnih izbojaka na kruškama obično je produktivnije
nego na jabukama i na odraslim stablima. Zato treba redovno da se proređuju. Mali broj krušaka rađa na vrhovima
grančica
.

Za stvaranje kordonca ili palmete oblikovanje i orezivanje sprovode se kao i kod jabuka. Oba gajena oblika u
umerenim krajevima orezuju se izmenjenim sistemom Lorette, a u toplijim podnebljima potpunim sistemom Lorette
(vidi „Jabuke: Letnje orezivanje")
. Lepeza se oblikuje na isti način kao i kod breskve
(pogledaj)
, ali kada se utvrdi,
orezujte je kao lepezu kod jabuke
(vidi)
. Kruške bi trebalo da se orežu 2 ili 3 nedelje ranije nego jabuke, kada mladice
pri osnovi odrvene.

Kada se razvije bujan rast na štetu rodnosti, orežite korenje tamo gde je to izvodljivo
(vidi)
, ili preduzmite kao krajnje
rešenje prstenasto zarezivanje kore
(pogledaj)
.

Žbunast oblik gajenja


Početno oblikovanje i orezivanje isto je kao i kod jabuka
(pogledaj)
. Nekoliko sadnicakrušaka (npr. 'Doyenne du
Comice') ima uspravan habitus. Kada orezujete bočne provodnice, secite ih do pupoljka koji teži ka spolja. Mladice
koje su uspravne povežite prema dole pre nego što pri osnovi sasvim odrvene. Toje početni deo oblikovanja kojim se
omogućava širi ugao rasta. Orezivanje na vrlo bujnim stablima posle druge godine trebalo bi da bude mnogo lakše.
Kada stablo slabo raste, nove bočne izbojke skratite na 5-6 (ili manje) pupoljaka.

Nekoliko sadnica koji nose plodove na vrhovima grančica (npr. 'Jargonelle' i 'Josephine de Malines') treba da se
orežu zbog obnavljanja, kao što je to opisano kod jabuka koje na taj način donose plodove
(pogledaj)
. Odrasla stabla
koja rode na rodnim izbojcima traže znatno skraćivanje rodnih izbojaka i proređivanje, kao i povremeno proređivanje
grana zimi.

Patuljasta piramida


Na sadnici s bočnim izbojcima orežite posle sadnje provodnicu na 50-75 cm od nivoa zemljišta i skratite sve bočne izbojke na 15
cm. Uklonite sve slabe ili niske bočne izbojke. Prvog leta skratite rast bočnih izbojaka i sve nove bočne izbojke na 5 ili 6 listova do
pupoljaka usmerenih na dole. To podstiče vodoravan rast i ranu rodnost. Sve bočne izbojke skratite na 3 lista. Sledeće zime
provodnicu skratite tako da ostavite 25 cm novog rasta, režući do pupoljka koji je sa suprotne strane od prošlogodišnjeg
pupoljka. Narednih godina provodnicu orezujte do pupoljka (na suprotnoj strani od prošlogodišnjeg). Kada provodnica dosegne
željenu visinu, pred kraj proleća skratite je do jednog pupoljka rasta sezone koja je u toku.

Kada se stvori početna osnova, skoro sva orezivanja izvodite od sredine do kraja leta, a u zavisnosti od sezone i područja. Sav
nov rast na vrhovima glavnih provodnica skratite na 5 ili 6 listova.

Važno je da izbojci pre orezivanja odrvene; zato postupak traje 3 ili 4 nedelje i neki izbojci neće biti spremni za orezivanje do
početka jeseni. Mladice dugačke 15 cm ili one kraće nemojte da orezujete.

Skratite sve bočne provodnice na 6 listova novog rasta, a sve izbojke drugog reda skratite na jedan list iznad
osnovne grupe listova. Sve izbojke koji rastu direktno iz glavnih grana skratite na 3 lista. Ako se pojavi sekundaran
rast, nemojte orezati nekoliko izbojaka da bi u njih doticali sokovi - kao kod jabuka
(vidi „Letnje orezivanje").

Osnovni postupak kod zimskog orezivanja jeste skraćivanje glavne provodnice, što je već objašnjeno, a u narednim
godinama pomalo se skraćuju i proređuju rodni izbojci. Ako sistem rodnih izbojaka postane pregust, stablo gubi
snagu i može da se zametne mnogo sitnih plodova.

Kruška, patuljasta piramida -

prva godina

-

zimsko orezivanje
Sadnice Kruška zimsko orezivanje
Provodnicu skratite
50-70 cm iznad tla kosim
rezom neposredno iznad
pupoijka.
Svaki bočni izbojak na 15
cm od debla skratite do
pupoljka koji je usmeren
nadoie.
Na deblu odsecite sve niske bočne izbojke.

Kruška, patuljasta piramida -

prva godina

-

letnje orezivanje
Sadnice Kruška letnje orezivanje
Sav nov rast na vrhovima glavnih provodnica skratite na 5 ili 6 listova.
Sve bočne izbojke koji rastu direktno iz debla skratite na 5 ili 6 listova.
Sve bočne izbojke drugog reda koji rastu iz glavne probojnice skratite na 3 lista. Sledećeg leta oni će početi da stvaraju rodne izbojke

Kruška, patuljasta piramida -

druga godina

-

zimsko orezivanje
Sadnice Kruška zimsko orezivanje
Prošlogodišnji rast na
provodnici skratite približno
na 25 cm.

Kruška, patuljasta piramida -

druga godina

-

letnje orezivanje
Sadnice Kruška zimsko orezivanje
Nov rast na krajevima trajnih grana skratite na 5 ili 6 listova.
S postojećih bočnih izbojaka ili rodnih izbojaka skratite bočne izbojke drugog reda na jedan list iznad osnovne grupe listova.

Kruška - odrasla patuljasta piramida -

zimsko orezivanje
Bočne izbojke koji rasti s glavnih grana skratite na tri lista.
Sadnice Kruška zimsko orezivanje
Kada provodnica dostigne željenu visinu, orežite je na jedan pupoljak prošlogodišnjeg rasta.
PRE

Rodni izbojci tamnijeg drveta pri osnovi ove grane pregusti su i treba da se prorede.
POSLE

Otstranite sve neproduktivne ili izukrštane rodne izbojke. Isecite previše bujne cvetne pupoljke tako da na rodnom izbojku ostanu 2 ili 3 ravnomerno rasporedena pupoljka.
izvor - Velika ilustrovana enciklopedija Bašta, Mladinska knjiga Beograd, 2006
kontakt@sadnicevocne.com

FRUIT COMPANY © 2019 | POLITIKA PRIVATNOSTI
Gajenje voćaka
Orezivanje i oblikovanje
Korisni linkovi
Zaštita sadnica i biljaka
Berba i skladištenje
Kalemljenje
Priprema za sadnju
Oblici gajenja voća
Nega voćaka
[Jabuke][Kruske][Šljive][Breskve][Mini breskve][Nektarine][Kajsije][Dunje][Orah][Lešnik][Mušmule][Višnje][Trešnje][Aronija]
website-develop.com
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Facebook-u
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Instagram-u
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Pinterest-u
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Youtube-u
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Linkedin-u