Kruške (Pyrus communis var. sativa)


Da bi rodile, kruške zahtevaju toplije uslove nego jabuke. Kasnim sadnicama koji rađaju krajem leta i početkom
jeseni potrebni su suvi i topli uslovi. Zimi im je potrebno 600-900 sati na temperaturi ispod 7° C.

Kruške mogu da se oblikuju na sličan način kao i jabuke: žbun, patuljasta piramida, kordonac i palmeta - to su
najbolji oblici za male bašte. Obično ne rastu na podlozi kruške, nego na dunji. Još se ispituju i neke druge podloge
(vidi i „Porodična stabla").

Mesto i sadnja


Kruške cvetaju ranije od jabuka (od sredine do kraja proleća) i mraz može da ih ošteti. Nisu sasvim samosterilne. Za
dobar rod potrebno im je stranooprašivanje.

Mesto


Kruške traže toplo, zaštićeno i sunčano mesto. Zemljište bi trebalo da zadržava vlagu - posebno za stabla na podlozi
dunje (
vidi ispod
) - ali istovremeno, ono mora da bude i dobro ocedito. Kruške podnose vlažnije uslove nego jabuke.
Stabla na siromašnim ili peskovitim zemIjištima stvaraju plodove slabijeg ukusa, dok ona na plitkim zemljištima s
previše kamenca mogu da pate od hloroze koju prouzrokuje višak kreča. To je prehrambeni problem koji stvara
manjak mangana/gvožda. Takva mesta mogu da se poboljšaju redovnim malčiranjem velikim količinama organske
materije i povremenom primenom dodavanja i i mangana.

Podloge


Gajenje krušaka na podlozi dunje stvara srazmerno mala stabla i podstiče ranu rodnost. 'Ouince A' umereno je
patuljasta (slično kao 'M26' kod jabuka); 'Ouince C' još je patuljastija (slično 'M9' kod jabuka). Međutim, nekoliko
sadnica ne srasta dobro s podlogom dunje i potrebno je kalemljenje na među podloge (vidi "Kalemljenje sa
međupodlogom").

Oprašivanje


Za stranooprašivanje uvek je potrebno da se posade 2 kompatibilne sadnice. Neke sadnice su triploidi i veoma malo
njih su muški sterilni. Njima je potrebno da pored sebe imaju 2 oprašivača. Inkompatibilne sadnice označene su na
popisu
Preporučljive desertne kruške
, (više). kao Preporučljive kulinarske kruške, (više).

Sadnja


Kruške sadite u jesen, kada je zemljište još uvek toplo, ili najkasnije do sredine zime. Stabla će se učvrstiti pre
početka rasta, a on može da započne već u rano proleće. Razmaci sadnje (
vidi ispod
) zavise od odabrane podloge i
od gajenog oblika stabla (vidi
„Orezivanje i oblikovanje"
).
OBLIK STABLA

PODLOGA

RAZMACI IZMEĐU STAJ3ALA

RAZMACI IZMEĐU REDOVA

Žbun

'Quince C'

3,5 m

5,5 m

 

'Quince A'

4,75 m

5,5 m

Kordonac

'Quince A' ili 'C'

75 cm

2 m

Palmeta

'Quince C'

3,5 m

 

 

'Quince A'

4,75 m

 

Lepeza

kao palmeta

kao palmeta

 

Patuljasta

'Quince C'

1,2 m

2 m

piramida

'Quince A'

1,5 m

2 m

Podloge kruške

Podloge kruške

Razmaci sadnje krušaka

Uobičajena nega


Redovno održavanje obuhvata proređivanje plodova, đubrenje i zalivanje, kao i proveravanje štetočina i bolesti. Svi
postupci slični su kao i kod jabuke. Za opšte podatke (vidi "Uobičajena nega").

Proređivanje plodova


Posle prirodnog odbacivanja plodova sredinom leta preostali rod proredite tako da na mestima ostane po jedan plod
(ako je voćka veoma rodna) ili dva ploda (kod slabije rodnosti).

Prihrana, zalivanje i malčiranje


Stabla zalivajte i đubrite prema potrebi (pročitaj više). Posebno je važno da kruške imaju dovoljno azota: da bi se
zadržao potreban nivo u vegetativnoj sezoni, u proleće primenite 35 g/m
2
amonijum-sulfata. Tokom proleća malčirajte
novoposađene biljke.

Štetočine i bolesti


Kruške mogu da napadnu ptice, zečevi i kunići, ose, vaši, gusenice malog mrazovca, palež kruške, mušica šiškarica
plodova, krastavost i monilija. Mušica šiškarica lišća kruške stvara bubuljice na listovima, a grinje
šiškariceprouzrokuju crnosmeđe lisne fleke i zakržljale listove. Neke kruške, npr. 'Conference', mogu da razviju
partenokarpne plodove valjkastog oblika, koji mogu da nastanu od delimične oplodnje. Plodovi rastu, ali su izobličeni.
Obavezno omogućite stablu pogodne oprašivače i napravite skloništa za insekte oprašivače.
izvor - Velika ilustrovana enciklopedija Bašta, Mladinska knjiga Beograd, 2006
kontakt@sadnicevocne.com

FRUIT COMPANY © 2019 | POLITIKA PRIVATNOSTI
Gajenje voćaka
Orezivanje i oblikovanje
Korisni linkovi
Zaštita sadnica i biljaka
Berba i skladištenje
Kalemljenje
Priprema za sadnju
Oblici gajenja voća
Nega voćaka
[Jabuke][Kruske][Šljive][Breskve][Mini breskve][Nektarine][Kajsije][Dunje][Orah][Lešnik][Mušmule][Višnje][Trešnje][Aronija]
website-develop.com
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Facebook-u
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Instagram-u
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Pinterest-u
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Youtube-u
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Linkedin-u
Katalog sadnice kruške