Smokve (Ficus carica)


Smokva je jedna od najstarijih vrsta odgajanih voćaka. Pripada porodici Moraceae. Zahtevi za „hlađenje" su niski:
potrebno joj je samo 100-300 sati na temperaturi od 7° C. Uspeva u svim krajevima s dugom, toplom vegetacionom
sezonom.

Mesto i sadnja


Smokvama je potreban osunčan položaj. Da bi u hladnijim krajevima dobile više topline i zaštitu od mraza, traže zid ili
ogradu, koji bi trebalo da budu široki najmanje 3-3,5 m i široki 2,2 m.

Smokve vole duboka i bogata krečnjačka zemljišta koja zadržavaju vlagu i toplo i suvo podneblje. Hladniji i vlažniji
uslovi podstiču preteran rast sa slabim rodom. Kada je pH niži od 6, zemljištu dodajte kreč.

Ukoliko je prostor ograničen, ispod nivoa zemljišta sazidajte od betona ili blokova rupu da biste ograničili rast
korenovog sistema i stvorili manje stablo. Jama bi trebalo da ima 60 x 60 cm, a dno ne treba da bude čvrsto, već na
njega stavite sloj lomljene cigle ili kamena debljine 25-30 cm, što će omogućiti oticanje vode i usmeriti rast korena
nadole.

U hladnijim krajevima smokve možete da odgajate u posudama na sunčanom zaštićenom mestu i zimi da ih
premeštate u hladnije uslove bez mraza. Upotrebite posude prečnika 30-38 cm s nekoliko drenažnih otvora. Ispunite
ih posebnim kompostom za tu namenu na bazi plodne ilovače.

Za smokve nema još neke posebne podloge. Stabla se odgajaju na sopstvenom korenu. Savremene sadnice su
samooplodne.

Odaberite dvogodišnje presadnice gajene u posudama i posadite ih zimi. Pre sadnje oprezno raščešljajte korenje.
Slobodna stabla sadite na razmake od 6 do 8 m, a ona posađena u rupe - na polovinu tog razmaka.

Uobičajena nega


Da biste zaštitili grane sa začecima plodova, oko njih zavežite debeo sloj jute ili slam
e (vidi Zaštita od mraza i vetra"). U
isto vreme uklonite sve prošlogodišnje nezrele plodove. Plodove koji dozre
vaju možda ćete morati da zaštitite od ptica i
osa.

Prihranjivanje, zalivanje i malčiranje


Obično je dovoljan prolećni malč sa zrelim stajskim đubrivom, ali stabla s ograničenim korenom traže dodatne
hranljive sastojke. Primenite osnovno đubrivo u količini od 70 g/m2 i prihranjivanje u vegetaciji dopunite povremenom
upotrebom tečnog đubriva. Izbegavajte preterano đubrenje.

Tokom toplog i suvog vremena zalivanje je veoma važno, posebno kad je korenje stešnjeno. Čitave vegetacione
sezone redovno zalivajte smokve u posudama. Svake dve godine presađujte ih i orezujte im korenje.

Štetočine i bolesti


Smokve na otvorenom obično nemaju problema, ali plodove mogu da napadnu ose i ptice. U zaštićenom prostoru
neprilike mogu da stvaraju larve crvenog pauka, crvi, ose, miševi i rak Nectria.

Gajenje u zaštićenom prostoru


U hladnijim krajevima smokve u lepezastom obliku mogu da se odgajaju u zaštićenom prostoru i donosiće rod
redovnije nego na otvorenom. Da bi se ograničio rast, korenje mora da se obuzdava. Dok raste, biljku redovno
zalivajte, ali kad plodovi počnu da sazrevaju zalivanje ograničite, jer može doći do pucanja plodova. Orezujte ih kao i
smokve na otvorenom, ali krošnja treba da bude otvorenija da bi što više svetla dopiralo do listova i plodova.

Orezivanje i oblikovanje


U toplim krajevima smokve treba sasvim blago orezivati i uglavnom se odgajaju u obliku žbuna. U sezoni obično daju
2 roda: rani, iz smokvinih začetaka (veličina sitnog graška) koji su se stvorili u prethodnoj sezoni, a posle njega dolazi
glavni rod koji je stvoren i dozreo je tog leta. U međuvremenu se stvaraju i začeci plodova za narednu sezonu.

U hladnijim krajevima smokve se oblikuju kao otvoreni žbunovi i lepeze. Samo prvi zameci plodova imaće vremena
da sazru. Uklonite one koji neće moći da dozru da bi se snaga usmerila na stvaranje začetaka plodova.

Žbunast oblik gajenja


Nabavite stablo sa 3 ili 4 grane koje rastu oko 60 cm iznad zemlje. Prve zime skratite ih na polovinu, tako da
podstaknete stvaranje grančica koje će oblikovati okosnicu krošnje. Stabla u posudama trebalo bi da se granaju oko
38 cm iznad osnove, tako da budu zbijena i da na vrhu ne budu preteška.

Orezivanje odraslih stabala razlikuje se prema podneblju. U toplijim krajevima skratite u proleće grančice koje idu u
širinu do onih više uspravnih i deo rasta ostavite u sredini stabla, kako biste sprečili oštećenja od sunca na kori. U
hladnijem podneblju uklonite sve preguste, ukrštene ili mrazom oštećene grane. Sredinu ostavite da bude otvorena
tako što ćete izvući sve uspravne mladice i orezati ih do pupoljaka na nižoj strani grane.

Ogolele grane skratite na 1 pupoljak i tako podstaknite rast mladica. Leti skratite mladice ili bočne izbojke na 5 ili 6
listova da biste podstakli oblikovanje plodova.
Smokva prolecno orezivanje sadnica

Odrasla žbunolika smokva -

prolećno orezivanje
Mladice koje je oštetio mraz odsecite do zdravog drveta i proredite sve pogrešno smeštene i preguste miadice.
Skratite deo preostaiih mladica (iii na starijim stablima grana) na jedan pupoljak. Tako ćete podstaći nov rast.

Odrasla žbunolika smokva -

letnje orezivanje
Smokva letnje orezivanje sadnica
Kada razviju 5 ili 6 listova, otkinite vrh sa svake mladice.

LepezaPosadite dvogodišnje sadnice sa 2 ili 3 snažna izbojka. Najbolje smeštene izbojke zavežite kao i kod lepezaste breskv
e (vidi lepeza breskve) i la
gano im orežite vrhove. Sadnice koje nemaju pogodne bočne izbojke skratite na 40 cm da biste podstakli bočni rast. Lepeza se tada razvija kao i kod breskve, ali s većim razmacima između grana zbog smokvinih velikih listova.

Odraslu lepezastu smokvu orezujte na početku proleća. Uklonite stare grane koje su rodile i sve one koje je oštetio mraz, kao i neodgovarajuće smeštene, ostavljajući samo mlađe grane. Orežite i deo mlađih grana na 1 pupoljak da biste uz glavne grane podstakh rast mladica. Gde god je moguće, neorezane grane zavežite da popune praznine, a sve ostale uklonite. Sredinom leta sav nov rast skratite na 5 listova. Tada će mladice stvarati začetke plodova koji će prezimiti.

Smeštaj plodova - smokva

Smokva

Odrasla lepezasta smokva -

prolećno orezivanje
Smokva prolecno orezivanje sadnica
Kada prode opasnost od mraza, sve mrazom oštećene mladice orežite do njihove osnove.
Da biste podstakli razvoj rezervnih izbojaka koji će stvarati začetke plodova, deo mladica skratite na 1 pupoljak.
Da biste podstakli nov rast, skratite deo starih ogolelih grana na jedan pupoljak.
Loše smeštene mladice odsecite do njihove osnove ili do dobro smeštenog bočnog izbojka.
Mladice zavežite tako da budu ravnomerno raspoređene na lepezi.

Odrasla lepezasta smokva -

letnje orezivanje
Smokva letnje orezivanje sadnica
Nove mladice otkinite na 5 listova da biste u pazušcima listova podstakli stvaranje začetaka plodova.
'Brown Turkey'
PREPORUČLJIVE SMOKVE

Rane

'Black Ischia'
*

'St Johns'
*

'White Marseilles'
*


Srednje rane

'Brown Turkey'
'Brunswick'
'Nero Largo'
*


Kasne

'Bourjasotte Grise'
_______________________

LEGENDA

*
izvanredan ukus

Smokva Brown Turkey'
izvor - Velika ilustrovana enciklopedija Bašta, Mladinska knjiga Beograd, 2006
kontakt@sadnicevocne.com

FRUIT COMPANY © 2019 | POLITIKA PRIVATNOSTI
Gajenje voćaka
Orezivanje i oblikovanje
Korisni linkovi
Zaštita sadnica i biljaka
Berba i skladištenje
Kalemljenje
Priprema za sadnju
Oblici gajenja voća
Nega voćaka
[Jabuke][Kruske][Šljive][Breskve][Mini breskve][Nektarine][Kajsije][Dunje][Orah][Lešnik][Mušmule][Višnje][Trešnje][Aronija]
website-develop.com
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Facebook-u
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Instagram-u
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Pinterest-u
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Youtube-u
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Linkedin-u