Berba i skladištenje


Vreme berbe vrlo je važno, a posebno za sadnice koje dozrevaju pred kraj leta i na početku jeseni. Ako plodovi
predugo ostanu na stablu, sredina će im omekšati i postati braon. Uberite ih čim primetite prve znake promene boje
kožice od tamnozelene do svetlije zelene. Ukoliko niste sigurni, plod lagano podignite i okrenite. Ako se lako otkida,
on je skoro zreo i vrhunac ukusa treba da postigne za nekoliko dana. Ako peteljka puca, pričekajte nekoliko dana.
Berbu obavite u više navrata, jer svi plodovi ne dozrevaju u isto vreme.

Da bi razvili pun ukus, plodovi kasnih sadnica i onih koji rastu u hladnijim krajevima treba da se ostave na stablu dok
ne budu zreli.

Kruške ostavite u gajbicama i kutijama na hladnom mestu. Nemojte da ih umotavate jer će meso izgubiti boju. Plo-
dovi kasnih sadnica pre upotrebe treba da odstoje: držite ih 1-2 dana na sobnoj temperaturi i jedite kad im je meso
kod peteljke na lagan pritisak mekano. Tada bi i ukus trebalo da bude najbolji.

Razmnožavanje


Za većinu sadnica krušaka obično su uspešna kalemljenja na popravljen spoj, T-okuliranje ili pločasto okuliranje
(vidi
„Razmnožavanje")
na podloge 'Ouince A' ili 'Ouince C'. Ukoliko želite da na postojećem stablu promenite sadnicu,
možete da kalemite i pod koru
(pogledaj)
.


Dvostruko kalemljenje sadnica krušaka (kalemljenje s međupodlogom)


Kod nekoliko sadnica krušaka koji su inkompatibilni s podlogom dunje obavite dvostruko kalemljenje: sadnica koja je
kompatibilana i s podlogom i s odabranom plemkom služi kao međupodloga. Kao međupodloga najviše se
upotrebljava sadnica 'Beurre Hardy'. Za sve sadnice krušaka, koje je potrebno dvostruko kalemiti, mogu da posluže
'Vicar of Winkfield', 'Pitmas- ton Duchess' i Beurre d' Amahs. Tu su i sadnice: 'Dr Jules Guyot', 'Souvenir de Congres',
'Marguerite Marillat', 'Williams' Bon Chretin, 'Marie Louise', 'Packham's Triumph' i 'Thompson's'. Postoje dva načina
kalemljenja s međupodlogom: dvostruko pločasto okuliranje i dvostruko kalemljenje (cepljenje).

Dvostruko pločasto okuliranje izvodi se dve godine zaredom. Prve godine se na dunju okulira međupodloga, a druge
se na nju sa suprotne strane okulira odabrana sadnica. Izvodi se kao pločasto okuliranje
(pogledaj)
.

Za dvostruko kalemljenje koristi se isti način. Na početku proleća, na podlogu dunje kalemljenjem na popravljen spoj
(pogledaj)
nakalemite međupodlogu. Potkraj zime ili početkom proleća odsecite međupodlogu i plemku
inkompatibilnoe sadnice i kalemite na međupodlogu. Leti, posle prolećnog kalemljenja, možete da okulirate i na
međupodlogu. Izbojke s međupodloge uklonite, a ostavite one koji rastu s plemke sadnice.


Kalemljenje Sadnice  kruške
ŽKAlemljene sadnice kruske
DVOSTRUKO OKULIRANJE
Pločast pupoljak umetnite 5 cm
iznad prvog kalema, ali sa
suprotne strane.

Kada se pupoljak razvije,
izbojak će biti ravniji. Pošto se
izbojak piemke razvije, odsecite
medupodiogu iznad novog
pupoljka.

Uklonite sve izbojke s
međupodloge.
DVOSTRUKO CEPLJENJE

Izvodi se na isti način kao i
dvostruko okuliranje:
međupodiogu skratite godinu
dana posle kalemljenja, kada
počnu da cirkuiišu sokovi, i
na nju kalemite željenu
plemku.

Izmedu kalemova ostavite
razmak od 5 cm, a kalem s
plemkom treba da se nalazi
na suprotnoj strani od
prethodnog kalema.
'Beth'
'Conference'
PREPORUČLJIVE DESERTNE KRUŠKE

Rane
'Beth'
Gc4, Ri, *
  
'Beurre d' Amanlis'
Gc2, Ri, T
'Clapp's Favourite'
Gc4, Ri
'Dr Jules Guyot'
Gc3, Ri
'Doyenne d'Ete'
Gc2, Ri
'Jargonelle'
Gc3, Dk, T, Rv
"Williams' Bon Chretien'
Gc3, Ngl, Ri, Ok

Srednje rane
'Abbe Fetel'
D, Gc3, Ri
'Belle Guerandaise'
Gc2, Ri
'Belle Julie'
Gc3, Ri
'Bergamotte Esperen'
Gc3, Ri
'Beurre Hardy'
Gc3, Ri
'Beurre Superfin'
Gc3, Ri, *
'Bristol Cross'
Gc4, Ri
'Calebasse Bogc'
Gc4, Ri
'Comte de Lamy'
Gc4, Ri
'Concorde'
Gc4, Ri
'Conference'
Gc3, Ri
'Cosica'
Gc3, Rv
'Doyenne du Comice'
Gc4, Ng2, Ri, Ok, *
'Fertility'
Gc3, Ri
'Fondante d'Automne'
Gc3, Ngl, Ri, *
'Louise Bonne of Jersey'
Gc2, Ngl, Ri
'Marie Louise'
Gc4, Ri
'Merton Pride'
Gc3, Ri, T
'Onvvard'
Gc4, Ng2, Ri, *
'Packham's Triumph'
Gc2, Ri
'Pitmaston Duchess'
Gc4, Ri, T
'Santa Claus'
Gc4, Ri
'Seckle' Gc2,
Ngl, Ri, *
'Thompson's'
Gc3, Ri

Kasne
'Beurre d' Anjou'
Gc2, Ri
'Easter Beurre'
Gc2, Ri
'Glou Morceau'
Gc4, Ri
'Josephine de Malines'
Gc3, Rv
'Olivier de Serres'
Gc3, Ri
'Passe Crasanne'
Gc2, Ri
'Winter Neiis'
Gc4, Ri, *

LEGENDA

D rodnost svake druge godine
Gc grupa cvetanja (brojevi ozna
čavaju period cvetanja)
Ng nekompatibilna grupa (kru
ške unutar svake grupe
      me
đusobno se ne oprašuju)
Dk delimi
čna otpornost na krastavost
Ri ra
đa na rodnom izbojku
Ok osetljivost na krastavost
T triploid (ne zadovoljava kao opra
šivač)
Rv rađa na vrhu ili delimi
čno na vrhu grana
* izvrstan ukus
'Catillac'
'Josephine de Malines'
PREPORUČLJIVE KULINARSKE KRUŠKE


Srednje rane

'Beurre Clairgeau'
Gc2, Ri


Kasne

'Bellissime d'Hiver'
Gc2, Ri

'Black Worcester'
Gc3, Ri

'Catillac'
Gc4, Ri, T

'Double de Guerre'
Gc4, Ri

'Uvedale's St Germain'
Gc2, Ri

'Vicar of Winkfield'
Gc2, Ri, T

Preporučljive sadnice krušaka

izvor - Velika ilustrovana enciklopedija Bašta, Mladinska knjiga Beograd, 2006
kontakt@sadnicevocne.com

FRUIT COMPANY © 2019 | POLITIKA PRIVATNOSTI
Gajenje voćaka
Orezivanje i oblikovanje
Korisni linkovi
Zaštita sadnica i biljaka
Berba i skladištenje
Kalemljenje
Priprema za sadnju
Oblici gajenja voća
Nega voćaka
[Jabuke][Kruske][Šljive][Breskve][Mini breskve][Nektarine][Kajsije][Dunje][Orah][Lešnik][Mušmule][Višnje][Trešnje][Aronija]
website-develop.com
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Facebook-u
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Instagram-u
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Pinterest-u
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Youtube-u
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Linkedin-u