Kaki (Diospyros kaki)Kaki je listopadno stablo sporog rasta, koje s vremenom dostiže visinu od 10 do 15 m i širi se do 10 m. Plodovi su kuglasti i kada su sasvim zreli mogu da budu žute, narandžaste ili crvene boje. Neke sadnice stvaraju plodove bez semenke.

Gajenje na otvorenom moguće je u suptropskim područjima s najnižom temperaturom od 10° C, a u jesen je poželjan raspon temperatura od 16° do 22° C. Za uspešan rod većini sadnica potrebno je samo 100-200 sati „hlađenja" na temperaturi nižoj od 7° C, a u vegetaciji im treba najmanje 1400 sunčanih sati.

Mesto i sadnja


Preporučljivo je zaštićeno i sunčano mesto. Ako je potrebno, obezbedite zaštitu vetrobranima. Vrlo je važno dobro
ocedito i plodno zemljište s pH 6-7. Starija stabla relativno su otporna na sušu, ali ako tokom sezone nema dovoljno
kiše, potrebno im je zalivanje.

Kao podloge pogodni su bujni sejanci vrste Diospyros kaki, ali češće se upotrebljava vrsta D. virginiana.
Iako neke sadnice kakija na istom stablu imaju i muške i ženske cvetove, brojni su oni koji imaju samo jedne ili samo
druge cvetove. Većina omiljenih sadnica ima samo ženske cvetove; oni stvaraju plodove bez oprašivanja, a plodovi
su sitni i opori. Uz njih zato mora da se posadi sadnica oprašivač s muškim cvetovima. Obično je 1 oprašivač
dovoIjan za 8 ili 10 ženskih biljaka.

Na dobro pođubrenom zemljištu napravite rupe za sadnju i u njih stavite organski materijal i osnovno višenamensko
đubrivo. Stabla moraju da budu na razmacima otprilike od 5 m.

Uobičajena nega


Svaka 3-4 meseca oko stabla primenjujte mešavinu osnovnog đubriva sa srednjim učešćem azota. Vlagu u zemljištu
zadržavajte malčiranjem organskom materijom, a tokom suvog vremena redovno zalivajte. Zemljište oko stabla mora
da bude nezakorovljeno.

Glavne štetočine koje napadaju kaki pri gajenju na otvorenom jesu trips, crvi, štitaste vaši i voćne muve. Uobičajene
bolesti koje mogu da stvore probleme jesu krunasta šiška, antraknoza i druge gljivične lisne pege.

Ukoliko kaki odgajate u zaštićenom prostoru, probleme mogu da stvaraju i larve crvenog pauka i štitasti moljci.

Gajenje u zaštićenom prostoru


Ukoliko želite da odgajate kaki u stakleniku, posadite ga na pripremljene leje ili u velike posude, koje imaju prečnik
najmanje 35 cm. Upotrebite posebno plodan kompost u koji ste umešali osnovno đubrivo sa srednjim učešćem azota.
Održavajte temperaturu od najmanje 16° C i vlažnost od 60% do 70%. Tokom vegetacije redovno zalivajte i svake 3-4
nedelje primenjujte osnovno đubrivo.

Prema potrebi, cvetove oprašujte ručn
o (vidi Ručno oprašivanje).
Biljke u posudama leti iznesite na otvoreno i tu ih
ostavite do jeseni, dok ne dostignu dovoljan broj sati „hlađenja".

Orezivanje i oblikovanje


Sadnice se veoma razlikuju po bujnosti. Patuljaste i polupatuljaste sadnice obično se oblikuju na sličan način kao i
vretenast žbun jabuk
e (vidi vretenast žbun jabuke).
Da biste mu oblikovali okosnicu, stablo prve 3 godine orezujte u
periodu mirovanja. Dalje orezivanje treba da bude blago. Ograničite ga na uklanjanje pregustih, ukrštenih ili neplodnih
grana, a bočne provodnice svake godine skraćujte otprilike za  1/3 novog rasta.

Berba i skladištenje


Berite sasvim zrele plodove. Secite ih sa stabla zajedno s čašicom i peteljkom. Plodove u čistim plastičnim kesama
ostavite na 0° C. Tako mogu da se očuvaju u dobrom stanju i do 2 meseca.

Razmnožavanje


Stabla kakija mogu da se razmnožavaju semenom, kalemljenjem, reznicama i ukorenjenim izbojcima.
Seme koje ste uzeli iz zrelih plodova odmah posejte u posude. Držite ih na 28° C. Obično niču za 2-3 nedelje. Za 12
meseci sejanci su spremni kao podloge za kalemljenje. Presadnice presađujte oprezno.

Sadnice mogu da se razmnožavaju pločastim ili T-okuliranjem (vidi razmnožavanje sadnice), ili kalemljenjem na popravljen spoj
(vidi kalmeljenje sadnice). Nezrele reznice koje ste uzeli leti posipajte hormonom za ukorenjivanje i stavite ih u množaru s
orošavanjem i baznim grejanjem.

Ukorenjeni izbojci mogu da se odvoje od osnove matične biljke (pod uslovom da nije kalemljena). Pre sadnje na stalno mesto na
otvorenom učvrstite ih u kontejnerima.
Kaki
PREPORUČLJIVI KAKI


'Fuju'
'Gailey' (oprašivač)
'Hachiya'
'Hanafuyu'
'llanafuvu'
'Hayakume'
'Jiro'
'Tamopan'
'Zenjimaru' (oprašivač)

Kaki Hanafuyu
'Hanafuyu'
izvor - Velika ilustrovana enciklopedija Bašta, Mladinska knjiga Beograd, 2006
kontakt@sadnicevocne.com

FRUIT COMPANY © 2019 | POLITIKA PRIVATNOSTI
Gajenje voćaka
Orezivanje i oblikovanje
Korisni linkovi
Zaštita sadnica i biljaka
Berba i skladištenje
Kalemljenje
Priprema za sadnju
Oblici gajenja voća
Nega voćaka
[Jabuke][Kruske][Šljive][Breskve][Mini breskve][Nektarine][Kajsije][Dunje][Orah][Lešnik][Mušmule][Višnje][Trešnje][Aronija]
website-develop.com
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Facebook-u
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Instagram-u
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Pinterest-u
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Youtube-u
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Linkedin-u