Razmnožavanje


Jabuke se najbolje razmnožavaju leti, i to pločastim okuliranjem ili T-okuliranjem (
"Pločasto okuliranje"
), ili u rano
proleće kalemljenjem na popravljen spoj (vidi "Kalemljenje na popravljen spoj"). Ako ste u mogućnosti, upotrebite
plemke i podloge koje imaju potvrdu o zdravstvenoj ispravnosti.

Kalemljenje pod koru


To je način kalemljenja kod kojeg se odabrana sadnica kalemi na odraslu jabuku ili krušku kako bi se zamenila
prethodna sadnica ili da bi se stvorilo „porodično" stablo (vidi "Porodičo stablo"). To se obično radi da bi se nakalemio
oprašivač za susedna stabla ili da se isproba nova sadnica pošto su korenje i stablo već učvršćeni pa će nova
sadnica brzo doneti plodove. Postoje dva načina kalemljenja pod koru: kalemljenje debljih grana i kalemljenje tanjih
grana.

Kalemljenje debljih grana


U proleće najpre uklonite veći deo grane (60-70 cm od stabla). Ostavite 1 ili 2 manje grane, tako da u njih dopire biljni
sok. Tako ćete smanjiti stvaranje brojnih izbojaka oko rezova. Na rezovima koje ste orezali testerom obradite rubove.
Na svaku granu dolaze 2 ili 3 pupoljka, ali ostavlja se samo najbujnija grančica. Preostala 2 pupoljka u početku mogu
da pomognu u sprečavanju razvoja raka. Postoje dva načina kalemljenja: pod koru i u procep (drugi način amateri
retko primenjuju, pa ovde nije ni opisan).

Za kalemljenje pod koru uzmite sa željenoe sadnice dormantne plemke od prošlogodišnjeg rasta. Vrh im orežite
kosim rezom, a donji deo zašiljenim rezom. Sa suprotne strane zašiljenog reza uklonite komadić drveta da biste
sprečili oštećivanje kore pri umetanju na granu podloge. Kada grane dostignu prečnik od 2,5 cm, smestite naspramno
2 kalema. Veće grane mogu da prime tri ravnomerno raspoređena kalema. Na kori pripremljene grane napravite
uspravne rezove za plemke. Tupom stranom oštrice noža oprezno podignite koru i ispod nje namestite plemku.
Kalem čvrsto zavežite i površinu reza zalijte voćarskim voskom. Plemke brzo rastu, pa vezice treba da uklonite.

Ostavite najbujniju plemku, a ostale uklonite. Često se iz odabrane plemke razvije više mladica. Ostavite najbolju kao
osnovu buduće grane. Ako su preostale mladice slabije od odabrane - skratite ih, a ako su jednako bujne - sa svim ih
uklonite. Za 3 ili 4 godine nova sadnica počeće redovno da rađa. Novu granu orezujte prema gajenom obliku
postojećeg stabla.

Kalemljenje tanjih grana


Primena ovog načina kalemljenja pod koru podrazumeva zadržavanje većine glavnih grana i kalemljenje mnogo
plemki na različitim mestima na krošnji. Stabla tako brže dolaze do roda, pa zato taj način kalemljenja cene
komercijalni odgajivači.
Kalemljenja sadnice pod koru
Kalemljenja sadnice pod koru

Kalemljenja pod koru

1.
U rano proleće odsecite najveći deo
glavnih grana (60-75 cm od debla).
Jednu ili dve grane nemojte seći kako bi
u njih priticao biljni sok.
2.
Na jednoj od skraćenih grana napravite
uspravan rez dugačak 2,5 cm. Ako je prečnik
grane 2,5 cm, napravite dva ravnomerna
reza. Ukoliko je širi od 2,5 cm, načinite 3
reza.
3.
Tupom stranom noža uklonite koru sa kambijskog sloja.
4.
Pripremite plemke dugačke 3 cm.
Svaka na vrhu treba da ima kos rez, a na
dnu zašiljen rez dužine 2,5 cm. Plemke
ugurajte zašiljenim krajem pod koru, tako
da rez bude okrenut prema unutra.
5.
Kada umetnete 2 ili 3 pupoljka, kalem oko
cele grane čvrsto zavežite jakim konopcem.
6.
Voćarskim voskom prekrijte izložene površine. Kada se plemke sjedine s granom, ostavite najbujniju, a ostale uklonite.

Patuljasta piramida


Patuljasta piramida predstavlja zbijen oblik stabla koji je pogodan za male bašte ili posude. Ovaj oblik odgovara
sadnicama koje plodove nose na rodnim izbojcima (vidi
„Plodovi na vrhu grančica i na plodnim izbojcima"
). Ukoliko se
odgaja na podlogama 'M27' ili 'M9', biće joj potreban stalan oslonac. Sadnice na drugim podlogama zahtevaju
oslonac 4 ili 5 godina. Za orezivanje (vidi „Kruška, Patuljasta piramida").

Sekundaran rast razvija se često posle letnjeg orezivanja. Te neželjene mladice stvaraju cvetne pupoljke, pa ako to
izaziva probleme, orezujte 2 ili 3 nedelje kasnije nego obično kako biste usporili njihov razvoj. Ako se sekundaran rast
nastavi, jednu ili dve mladice nemojte da orezujete, pa će one vući biljne sokove u sebe (vidi
„Letnje orezivanje"
).

Berba i skladištenje


Rane jabuke berite pre punog zrenja, jer one brzo postaju brašnaste. Kasne sadnice ne treba ubirati prebrzo, jer oni
se u spremištu brzo smežuraju.

Svaki plod zasebno zamotajte u mastan papir, popakujte ih u gajbice ili sanduke i ostavite na hladno mesto (vidi
"Berba i skladištenje"). Plodovi mladih i isuviše bujnih biljaka održavaju se slabije, pa treba prvi da se iskoriste. Za
više pojedinosti vidi podatke o berbi i skladištenju
(vidi "Berba i skladištenje")
.
Branje jabuka

Branje jabukaPlod obuhvatite rukom i lagano ga okrenite. Ako se lako odvaja, spreman je za berbu.

izvor - Velika ilustrovana enciklopedija Bašta, Mladinska knjiga Beograd, 2006
kontakt@sadnicevocne.com

FRUIT COMPANY © 2019 | POLITIKA PRIVATNOSTI
Gajenje voćaka
Orezivanje i oblikovanje
Korisni linkovi
Zaštita sadnica i biljaka
Berba i skladištenje
Kalemljenje
Priprema za sadnju
Oblici gajenja voća
Nega voćaka
[Jabuke][Kruske][Šljive][Breskve][Mini breskve][Nektarine][Kajsije][Dunje][Orah][Lešnik][Mušmule][Višnje][Trešnje][Aronija]
website-develop.com
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Facebook-u
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Instagram-u
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Pinterest-u
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Youtube-u
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Linkedin-u