Beskva orezivanje početkom proleća

Žbunolika breskva -

prva godina

-

orezivanje početkom proleća
Odaberite 3 iii 4 jaka bočna
izbojka. Skratite ih na
2/3
od
pupoljka koji je usmeren prema
spolja.
Neželjene bočne izbojke odsecite sve do debla.
Provodnicu odsecite do najvišeg bočnog izbojka.

Žbunolika breskva -

prva godina

-

letnje orezivanje
Breskva letnje orezivanje
Paralelno sa deblom odsecite sve izbojke koji se nalaze ispod glavnih bočnih izbojaka.
Uklonite sve mladice koje rastu prema unutra ili prema dole.

Žbunolika breskva -

druga godina

-

orezivanje početkom proleća
Beskva orezivanje početkom proleća
Orežite sve bočne izbojke drugog reda približno na 10 cm.
Da biste oblikovali glavne grane, pre otvaranja pupoljaka skratite najjače bočne izbojke i bočne izbojke drugog reda na polovinu.

Žbunolika breskva -

odrastao žbun

-

letnje orezivanje
Breskva letnje orezivanje
Mladice koje su rađale skratite za 1/4, do zdravog pupoljka ili mladice.
Uklonite stare, neplodne grane i sve one koje su preguste ili se ukrštaju s drugim granama.

Lepeza


Kadkad mogu da se nabave delimično oblikovane lepeze. Ako ih kupujete, pripazite da budu ispravno oblikovane
(kao
što je prikazano dole).
Lepeza bi trebalo da se razvije iz dva bočna izbojka približno 30 cm iznad zemljišta i pod uglom
od 40°. Središnja provodnica seče se odmah iznad njih, tako da se snaga usmeri jednako na dve strane stabla.
Lepeza kod koje se zadrži dugačka središnja provodnica i sa strane ima bočne izbojke koji se uz nju šire stvoriće na
vrhu bujan rast, a osnova će ostati gola.

Oblikovno orezivanje


Potporne žice postavite kao i kod jabuk
e (pogledaj). Nakon sadnje sadnice s bočnim izbojcima odaberite 2 izbojka koji se
nalaze 30 cm iznad zemljišta i uklonite provodnicu i
znad njih. Odabrane izbojke skratite otprihke na 38 cm da biste
oblikovali prve dve „ruke". Zavežite ih za trske pod uglom od 40°. Odrežite sve ostale izbojke na 1 pupoljak, kao
rezerve, dok se ne razviju 2 „ruke".

Leti vežite provodnicu i bočne grane onako kako se razvijaju i počnite da oblikujete „rebra" okosnice. Odaberite i
oblikujte 2 jednako razmaknute mladice s gornje strane i jednu s donje strane svake „ruke". Sve ostale izbojke na
stablu otkinite na 1 list i uklonite sve neodgovarajuće smeštene mladice na ,,rebrima". Sledećeg proleća pre
otvaranja pupoljaka orežite produžetke na „rebrima" za 1/3 do zdravog pupoljka. Tako ćete podstaći rast i razvoj
lepeze.

Na početku leta nastavite da vezujete odabrana „rebra" u razvoju. Otkidajte sve slabe mladice i uklanjajte one koje su
izuzetno bujne ili krivo usmerene.

Sledećeg proleća skratite „rebra" za 1/4 prošlogodišnjeg rasta. Trećeg leta odaberite još mladica kojima ćete dopuniti
glavna „rebra" lepeze. Sav prostor unutar krošnje ubrzo će se popuniti bočnim mladicama. Proredite ih s „rebara"
rano u sezoni na razmake od 10 do 15 cm. Ostavite one koje leže prirodno u ravni lepeze, ali uklonite sve nepravilno
smeštene, koje rastu direktno ka spolja, prema zidu ili prema ogradi. Preostale mladice zavežite - one bi sledeće
godine trebalo da donesu plodove. Skratite sve mladice koje se prekrivaju na 5-6 pu- poljaka.

Uobičajeno orezivanje


Svrha prolećnog orezivanja jeste da se neprekidno svake godine dobijaju pravilno smeštene mladice. Pri osnovi
svakog cvetnog izbojka, koji će nositi plodove sledećeg leta, obično se nalaze dva pupoljka ili dve mladice. Uklonite
pupoljak ili mladicu (pinsirajte ih) kako biste izbegli pregust rast. Preostala mladica donosiće narednog leta plodove.
U rezervi možete da ostavite još jedan pupoljak (na polovini mladice), ako se drugi ošteti. Posle berbe uklonite grane
koje su već rodile i zavežite rezervne mladice pri osnovi svake grane koju ste orezali.

Postupak ponavljajte svake godine. Ukoliko na okosnici ima mesta, ostavite 2 rezervne mladice. Bez temeljnog
orezivanja breskva brzo postaje preopterećena starim, nerodnim granama.

Lepezasta breskva -

prva godina

-

orezivanje početkom proleća
Beskva orezivanje početkom proleća
Da biste obiikovali „ruke", odaberite na 30 cm od tla dva bočna izbojka, sa svake strane po jedan. Iznad najviše bočne grane odsecite provodnicu.
Svaku ruku skratite na 38 cm
do jakog pupoijka da biste
podstakli stvaranje bočnih
izbojaka („rebara").
Svaku glavnu granu
zavežite za
bambusove štapove
koje ste pričvrstili na
žice pod uglom od
40°.
Odsecite ostale, niže bočne izbojke na jedan pupoljak.

Lepezasta breskva -

prva godina

-

letnje orezivanje
Breskva letnje orezivanje
Odaberite dva „rebra" na gornjim delovima svake „ruke" ijedan ispod njih, pa ih zavežite za dobro raspoređene trske koje ste učvrstili na žice. Ostaie mladice skratite na jedan iist.

Lepezasta breskva -

druga godina

-

prolećno orezivanje
Beskva prolecno orezivanje
Na početku proleća produžetak rasta na „rebrima" skratite za 1/3 do zdravih pupoljaka koji su usmereni u željenom pravcu.

Lepezasta breskva -

odrastao žbun

-

letnje orezivanje
Breskva letnje orezivanje
Da biste produžili trajnu okosnicu
krošnje, „rebra" u razvoju
obiikujte tako što ćete ih zavezati
za trske.
Sve neodgovarajuće usmerene
bočne mladice orežite do njihove
osnove. Uklonite i sve mladice koje
se pojavljuju ispod 2 glavne „ruke".
Beskva orezivanje početkom proleća

Lepezasta breskva -

treća godina

-

orezivanje početkom proleća
Da biste podstakii dalji rast i produžili okosnicu grana, svako od glavnih „rebara" skratite na 1/4

Lepezasta breskva -

treća godina

-

orezivanje na početku leta
Breskva orezivanje na pocetku leta
Mlade izbojke proredite na razmake od 10 do 15 cm. Otkinite i sve mladice koje rastu prema zidu ili u pogrešnom smeru.

Lepezasta breskva -

treća godina

-

letnje orezivanje
Breskva letnje orezivanje
Sve mladice koje prekrivaju „rebra" otkinite na 4-6 listova.
Kako se razvijaju, preostale bočne mladice vezujte za trske da biste
popunili krošnju. Ove mladice bi naredne godine trebalo da rode

Lepezasta breskva -

odrastao žbun

-

orezivanje nakon berbe
Breskva orezivanje nakon berbe
Sve izbojke koji su rodili skratite do njihove osnove, do pogodne rezervne mladice.
Zavežite rezervne mladice da popune praznine. Ove mladice treba da budu ravnomerno rasporedene po celoj lepezi.

Orezivanje i oblikovanje


Breskve i nektarine donose plodove samo na prošlogodišnjim izbojcima. Prvi plodovi pojavljuju se u trećoj godini
posle sadnje. Da bi se zadržala ujednačena, otvorena krošnja, potrebno je orezivanje kojim se podstiče nov rast i
zamena izbojaka. Postoje 3 vrste pupoljaka: okrugli plodni, mali zašiljeni vegetativni i trostruki pupoljci sa središnjim
plodnim pupoljkom i vegetativnim pupoljcima sa svake strane. Na granama koje želite da produžite orezujte do
vegetativnog pupoljka ili, ako ga grana nema, do trostrukog pupoljka.

Zbunast oblik gajenja


Sadnicu s bočnim izbojcima posadite od kraja jeseni do kraja zime. Na početku proleća odaberite 3 ili 4 snažna i
dobro smeštena bočna izbojka. Najviši od njih neka se nalazi otprilike na 75-90 cm iznad zemljišta. Provodnicu
odsecite iznad najvišeg bočnog izbojka. Svaki od odabranih bočnih izbojaka skratite za 2/3 i orežite sve ostale
neželjene izbojke. Leti uklonite izbojke koji su loše smešteni ili nisko postavljeni.

Na početku narednog proleća (pre bubrenja pupoljaka) za oblikovanje osnovne okosnice odaberite jake bočne
izbojke i bočne izbojke drugog reda. Skratite ih na polovinu (do pupoljka), a ostale izbojke drugog reda na 10 cm.

Kada se stablo dobro učvrsti, sredinu održavajte otvorenom tako da svakog leta uklanjate stare grane koje su već ra-
đale. Povremeno ćete morati da odsečete i neplodne grane.
izvor - Velika ilustrovana enciklopedija Bašta, Mladinska knjiga Beograd, 2006
kontakt@sadnicevocne.com

FRUIT COMPANY © 2019 | POLITIKA PRIVATNOSTI
Gajenje voćaka
Orezivanje i oblikovanje
Korisni linkovi
Zaštita sadnica i biljaka
Berba i skladištenje
Kalemljenje
Priprema za sadnju
Oblici gajenja voća
Nega voćaka
[Jabuke][Kruske][Šljive][Breskve][Mini breskve][Nektarine][Kajsije][Dunje][Orah][Lešnik][Mušmule][Višnje][Trešnje][Aronija]
website-develop.com
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Facebook-u
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Instagram-u
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Pinterest-u
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Youtube-u
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Linkedin-u