Zbunast oblik gajenja


Žbun otvorene sredine u obliku pehara relativno je jednostavan za održavanje. Savršen je za veće bašte gde ima
mnogo prostora.

Oblikovno orezivanje


Počnite od sadnice s lepo raspoređenim bočnim izbojcima. Oni će stvoriti prve grančice. Nakon sadnje, dok stablo još
miruje, glavnu provodnicu odsecite do jakog bočnog izbojka 60-75 cm iznad nivoa tla, ostavljajući ispod najmanje 2 ili
3 dobro smeštena bočna izbojka koja se šire poput prečki na točku. To je osnova sistema grana; skratite ih na 2/3,
režući tako da pupoljak bude usmeren prema gore. Sve ostale bočne izbojke uklonite. Ukoliko upotrebljavate sadnicu
bez bočnih izbojaka, ili samo s nekoliko njih što nisu odgovarajuće smešteni, odsecite glavnu provodnicu tokom zime
do jakog pupoljka 60-75 cm od osnove, a zatim napravite mali zarez ispod gornja 2 pupoljka. To im umanjuje rast i
podstiče mladice iz nižih pupoljaka da rastu pod širim uglovima. Sasvim uklonite
sve neželjene bočne izbojke.

Pred kraj sledećeg leta trebalo bi da se razviju 3 ili 4 jaka, zdrava bočna izbojka. Stabaoce je sada poput sadnice s
bočnim izbojcima.

Sledećeg leta stablo bi trebalo jako da se razvije. Ako jedan bočni izbojak raste brže od ostalih, zavežite ga gotovo
vodoravno da bi usporio rast. Uklonite slabe izbojke i one koji rastu prema unutra i prema dole.

Sledeće zime odaberite nekoliko odgovarajuće smeštenih mladica iz bočnih izbojaka prvog reda koji čine okosnicu
krošnje i skratite ih na polovinu sečenjem do pupoljka koji su usmereni prema spolja. Ako je neki od njih nepotreban,
skratite ga na 4 ili 5 pupoljaka i uklonite sve mladice koje se ukrštaju preko otvorene sredine. Pošto se rast narednog
leta nastavlja, uklonite sve bujne, uspravne mladice koje narušavaju oblik stabla. Treće zime oblik bi trebalo da se
utvrdi, sa 8 ili 10 glavnih grana i nekoliko bočnih.

Uobičajeno orezivanje


Kada je osnova žbuna učvršćena, potrebno je samo zimsko orezivanje (vidi "Zimsko orezivanje jabuka"). Potreba za
orezivanjem zavisiće od količine rasta koji je biljka postigla i od toga da li cvetove nosi na vrhu grančica ili na rodnim
izbojcima. Sadnice koje nose cvetove na vrhovima traže podmlađivanje, a oni koji cvetaju na rodnim izbojcima traže
orezivanje tih izbojaka i proređivanje.
Žbunasta jabuka - prva godina - zimsko orezivanje sadnice Sadnice
Provodnicu skratite do
odabranog bočnog izbojka,
ostavljajući ispod 2 ili 3
jaka izbojka
Svaki od bočnih izbojaka
skratite za 2/3 do pupoljka
koji je usmeren nagore.
Uklonite sve ostale bočne
izbojke.
Žbunasta jabuka - druga godina - zimsko orezivanje
Skratite bočne provodnice i dobro smeštene bočne izbojke drugog reda do pupoljaka koji su usmereni prema spolja
.
Žbunasta jabuka - druga godina - zimsko orezivanje sadnice Sadnice
Bočne izbojke drugog reda, koji nisu potrebni za stvaranje sekundarnih grana, skratite na 4 ili 5 pupoljaka.
Žbunasta jabuka - prva godina - zimsko orezivanje

Odrastao žbun -

zimsko orezivanje

rodnih izbojaka


Odrastao žbun - zimsko orezivanje rodnih izbojaka sadnice Sadnice
Odrastao žbun - zimsko orezivanje - zbog podmlađivanja sadnice Sadnice
Orežite slabije bočne provodnice,
ostavljajući polovinu prošlogodišnjeg
rasta. Jake bočne provodnice skratite
na 1/4 ili manje. Izuzetno bujne
provodnice ne orezujte.
Da bi svi mladi bočni izbojci koji rastu iz trajnih grana stvorili rodne izbojke, skratite ih na 5-6 pupoljaka.

Odrastao žbun -

zimsko orezivanje

- zbog podmlađivanja

Proredite preguste bočne
izbojke, a sredinu krošnje
ostavite otvorenu.

Vretenast žbun jabuke -

prva godina

-

zimsko orezivanje
Do osnove isecite deo starijih
grana koje su već rodite.

Tako ćete podstaći razvoj
rezervnih mladica.

Stablašica i polustablašica


Malo je bašta koje su dovoljno velike da se u njih smeste stablašice ili polustablašice, ali gde ima dovoljno mesta, to
su lepa soliterna stabla.

Da bi se dobilo čisto stablo visoko 1,2 - 1,3 m za polustablašicu, ili 2 - 2,1 m za stablašicu, potrebne su 2 ili 3 godine
oblikovanja i orezivanja. Posle sadnje sadnice s bočnim izbojcima ili bez njih, provodnicu zavežite za kolac i zimi
orežite sve bočne izbojke na 2,5 cm. U proleće i tokom leta periodično pinsirajte ili secite sve izbojke na nekoliko
listova; to pomaže širenju debla. Postupak ponovite i sledeće godine.

Sledeće zime uklonite većinu bočnih izbojaka i sve provodnice skratite na željenu visinu (kod polustablašica i
stablašica). Ako stablo još uvek nije željene visine, ostavite ga da raste i treću godinu. Tada bi ispod reza trebalo da
se razvije nekoliko bočnih izbojaka. Odaberite i zadržite 3 ili 4 dobro smeštena bočna izbojka, kako biste oblikovali
osnovnu okosnicu krošnje. Zatim stablo oblikujte kao i žbun otvorene sredine (gore).

Buduća orezivanja obavljaju se kao kod žbuna, ali rast će biti mnogo jači jer je stablo kalemljeno na bujnu ili izuzetno
bujnu podlogu.

Kod odraslog stabla vodite računa o redovnom orezivanju. Temeljno orezivanje potrebno je samo ako rast stabla nije
zadovoljavajući.

Vretenast žbun


Vretenast žbun oblikuje se kao piramida ili kupa, i to na visinu od 2,2 m. Kada se oblik utvrdi, potrebno je samo
podmlađivanje i orezivanje zbog zadržavanja oblika.

Poznate su mnoge varijante vretenastog žbuna, ali osnovni cilj je da se zadrže 3 ili 4 najniže grane kao dominantne.
Zato je potrebno da uklonite sve druge bočne izbojke koji bi se inače razvili u sredini stabla. Sve mladice koje se na
stablu razvijaju visoko ostavite da rode, pa ih onda odsecite, kako bi ih zamenile nove.

Oblikovno orezivanje


Posadite jako stabalce s bočnim izbojcima sadnica koje cvetove donose na rodnim izbojcima (vidi
"Preporučljive
desertne jabuke"
) i poduprite ga kocem visokim 2 m. Zimi provodnicu skratite na 1 m ili, ako se nalazi na toj visini,
odmah iznad najvišeg bočnog izbojka. Odaberite 3 ili 4 bujna i ravnomerno raspoređena bočna izbojka koja se
nalaze 60-90 cm iznad nivoa zemljišta. Svaki bočni izbojak skratite na polovinu do zdravog pupoljka usmerenog
prema dole i uklonite sve druge izbojke.

Ako je rast izražen, prvog leta sve uspravne bočne izbojke zavežite prema dole da biste usporili rast i podstakli
rodnost stabla. Ako je rast slab, uspravne bočne izbojke ne treba vezivati prema dole sve do sledećeg leta.

Bočne izbojke zavežite odozdo jakim konopcem učvršćenim za drvene ili kukaste metalne klinove, koje ste pod
uglom postavili u zemlju oko stabla. Ukoliko upotrebljavate drvene klinove, u svaki zabijte na vrh kukicu u obliku
slova ,,U", tako da za njih može da se zaveže konopac. Svaki konopac zavežite tako da povlači granu prema dole
pod uglom od 30°. Duge grane zavežite na dva mesta.

Uklonite preterano bujne grane koje od stabla ili s bočnih grana rastu uspravno. Ne pokušavajte da ih povlačite
prema dole i vezujete, jer mogu da se polome. Središnju granu vezivanjem za kolac oblikujte uspravno.

U drugoj godini posle sadnje skratite središnju provodnicu za 1/3 novog rasta do pupoljka na suprotnoj strani od reza
koji ste napravili prošle zime. To pomaže da deblo ostane pravo. Proverite da se konopci ne urezuju u povijene
grane; kada se rast utvrdi i ostane više-manje vodoravan, uklonite konopce. Sledećeg leta povežite neke uspravne
mladice i sasvim uklonite sve koje su izuzetno bujne, isuviše blizu stabla ili narušavaju ujednačenost krošnje.

Treće zime u krošnji bi trebalo da se razviju bočni izbojci koje treba povezati, kako bi oblikovali sledeći red grana. Oni
bi trebalo da budu gotovo vodoravni, jer to podstiče već prisutnu rodnost i, ako je moguće, ne bi trebalo da zasenjuju
niže grane.

Trećeg leta, kada stablo prvi put donese plodove, pred kraj sezone odaberite nove bočne izbojke i uklonite izrazito
jake grane.

Uobičajeno orezivanje


Od 4. i 5. godine potrebno je zimsko orezivanje zbog obnavljanja (vidi "Zimsko orezivanje"): skratite deo starih rodnih
grana. Neke mladice, a posebno one koje su visoko na stablu, trebalo bi temeljno orezati uz deblo, kako bi se
podstakao razvoj novog rasta.

Ako je središnja provodnica prebujna, ona može neznatno da se skrati do slabijeg bočnog izbojka koji će je zameniti.
To izaziva bujnost u nižim granama i pomaže očuvanju piramidalnog oblika, a i omogućava da najveća količina
svetla dopre do plodova. Tokom leta nastavite uklanjanje svih izuzetno bujnih i jako uspravnih mladica.
Vretenast žbun jabuke - prva godina - zimsko orezivanje sadnice
Vretenast žbun jabuke - prva godina - zimsko orezivanje sadnice
Vretenast žbun jabuke - prva godina - zimsko orezivanje sadnice
Kosim rezom orežite provodnicu odmah iznad pogodnog pupoljka, oko 1 m iznad nivoa tla.
Skratite 3 ili 4 snažna bočna izbojka na polovinu do pupoljaka usmerenih nadole. Uklonite ostale bočne izbojke.
Vretenast žbun jabuke - prva godina

-

letnje orezivanje
Vretenast žbun jabuke - prva godina - letnje orezivanje sadnice
Svaku od 3 ili 4 glavne bočne grane zavežite za klinove u zemlji tako da budu pod uglom od 30°.
Sve bujne bočne grane ili bočne izbojke drugog reda odsecite pri osnovi.
Vretenast žbun jabuke - druga godina

-

letnje orezivanje
Vretenast žbun jabuke - druga godina - letnje orezivanje sadnice
Vretenast žbun jabuke - druga godina - letnje orezivanje sadnice
Ponovite letnje orezivanje (kao i prve
godine). Usredsredite se na uklanjanje
svih uspravnih grana.
Vretenast žbun jabuke - druga godina

-

letnje orezivanje
Baštenskim makazama ili onim s dugim drškama odsecite sve velike, stare i uspravne grane.
Sasvim orežite sve
slabe i neplodne rodne
izbojke.
S 4 niže trajne grane orežite bočne izbojke drugog reda ako su neplodni, ako se ukrštaju ili ako rastu prema unutra.
izvor - Velika ilustrovana enciklopedija Bašta, Mladinska knjiga Beograd, 2006
kontakt@sadnicevocne.com

FRUIT COMPANY © 2019 | POLITIKA PRIVATNOSTI
Gajenje voćaka
Orezivanje i oblikovanje
Korisni linkovi
Zaštita sadnica i biljaka
Berba i skladištenje
Kalemljenje
Priprema za sadnju
Oblici gajenja voća
Nega voćaka
[Jabuke][Kruske][Šljive][Breskve][Mini breskve][Nektarine][Kajsije][Dunje][Orah][Lešnik][Mušmule][Višnje][Trešnje][Aronija]
website-develop.com
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Facebook-u
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Instagram-u
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Pinterest-u
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Youtube-u
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Linkedin-u