Kordonac


Sadnica s bočnim izbojcima koja će roditi na rodnim izbojcima može da se odgaji kao nakrivljen kordonac na žicama,
koje su učvršćene za stubove, uza zid ili za ogradu. Za kordonce su pogodne sadnice koje donose plodove na
vrhovima grančica (vidi
„Plodovi na vrhu grančica i na plodnim izbojcima"
). Tri vodoravne žice postavite na razmake od
60 cm; najniža žica trebalo bi da bude udaljena 75 cm od zemljišta. Žice učvrstite 10-15 cm dalje od zida ili ograde,
kako biste omogućili slobodno kruženje vazduha i sprečili gomilanje štetočina i bolesti. Pod uglom od 45° na žice
učvrstite trsku i uz nju posadite sadnicu (vidi "Sadnja kordonca"), pa stablo zavežite za trsku čvorom u obliku osmice.

Oblikovno orezivanje


Zimi, odmah posle sadnje, sve bočne izbojke duže od 10 cm skratite na 3 ili 4 pupoljka. Na sadnicama koje plodove
donose na vrhovima grančica provodnicu skratite približno za 1/3. Ne pokušavajte da kordonac dalje orezujete.

Uobičajeno orezivanje


Zimsko orezivanje veoma je važno u sprečavanju pretrpanosti: smanjuje se pregust sistem rodnih izbojaka i sasvim
se uklanjaju oni koji su pregusti. Ako kordonac ne stvara dovoljno pravilno smeštenih bočnih izbojaka, provodnicu
skratite otprilike za 1/4 dužine, kako biste podstakli jak rast.

Kada se kordonac produži izvan najviše žice, nežno mu smanjite ugao rasta da biste obezbedili prostor za pružanje
provodnice. Kada dostigne najvišu žicu, pred kraj proleća, skratite ga na 1 list. Ako je provodnica previše bujna,
skratiite je na kraju proleća do bočnog izbojka uz najvišu žicu.

Nastavite primenjivanje izmenjenog ili potpunog sistema Lorette. Kod odraslih kordonaca to uglavnom znači
skraćivanje bočnih izbojaka na 1 list.

Dvostruk kordonac


Dvostruk kordonac odgaja se obično uspravno. Sadnice s bočnim izbojcima, ili bez njih, mogu da se oblikuju kao
dvostruk kordonac. U svakom slučaju, postupak je sličan, osim što sadnice moraju da se orežu kako bi se pre
oblikovanja podstaklo nisko grananje (vidi
„Oblikovanje dvostrukog kordonca" slika ispod
). Drugi način je da na sadnici s
bočnim izbojcima odaberete 2 pogodna naspramna izbojka. Zavežite ih za potporne trske pod uglom od 30° i skratite
na polovinu. Leti, kada se između mladih provodnica postigne razmak od 45 cm, premestite ih i zavežite u uspravan
položaj.

Lepeza


Zid ili ograda predstavljaju savršene oslonce za gajenje lepezastog stabla jabuke. Odaberite sadnicu koja rađa na
rodnim izbojcima i koja je kalemljena na patuljastu podlogu, i to tako da potpuno može da se smesti u željen prostor.
Za oblikovanje lepeze nisu pogodne sadnice koje rađaju na vrhovima grančica (vidi
„Plodovi na vrhu grančica i na
plodnim izbojcima"
). Učvrstite vodoravne potporne žice na razmacima od 15 cm, počinjući na 38 cm od nivoa
zemljišta. Početni razvoj okosnice isti je kao i kod krušaka (vidi "Lepeza"). Kada se utvrdi, poslužite se izmenjenim
sistemom Lorette (vidi "Izmenjen sistem lorette"), kod kojeg se svaka ,,ruka" obraduje kao jednostruk kordonac.
Odrastao kordonac - zimsko-letnje orezivanje Sadnice
Kordonac jabuke - prva godina zimsko orezivanje Sadnice

Kordonac jabuke -

prva godina

zimsko orezivanje
Kordonac jabuke - prva godina letnje orezivanje Sadnice

Kordonac jabuke -

prva godina

letnje orezivanje
Bočne izbojke koji
su duži od 10 cm
skratite na 3 ili 4
pupoijka. Bočne
izbojke kraće od 10
cm ne skraćujte.
Kada osnova mladica odrveni, sve bočne izbojke skratite na tri lista.
Sve bočne izbojke skratite na jedan list.

Odrastao kordonac -

zimsko orezivanje

Odrastao kordonac -

letnje orezivanje
Na starijim kordoncima proredite rodne izbojke kad postanu pregusti.
Sve mlade bočne izbojke skratite na tri lista.
Kada osnova
bočnih izbojaka
odrveni, nov rast
skratite na jedan
list.
Oblikovanje dvostrukog kordonca
Oblikovanje

dvostrukog kordonca

Da biste sadnicu bez bočnih izbojaka oblikovali u
dvostruki kordonac, novoposađeno stablo tokom prve
zime skratite približno na 24 cm od nivoa tla. Sa svake
strane ispod reza ostavite snažan pupoljak. Narednog
leta, kada se stvore novi izbojci, 2 najviša zavežite za
trske pod uglom od 45°, a kasnije u sezoni smanjite ga
na 30°. Kada su vrhovi tih mladica razmaknuti više od
45 cm, oblikujte ih u smeru nagore i zavežite na
uspravne trske.

Kada je stvoren ,,U" oblik dvostrukog kordonca, 2
uspravne „ruke" orezujte isto kao jednostruki kordonac.
izvor - Velika ilustrovana enciklopedija Bašta, Mladinska knjiga Beograd, 2006
kontakt@sadnicevocne.com

FRUIT COMPANY © 2019 | POLITIKA PRIVATNOSTI
Gajenje voćaka
Orezivanje i oblikovanje
Korisni linkovi
Zaštita sadnica i biljaka
Berba i skladištenje
Kalemljenje
Priprema za sadnju
Oblici gajenja voća
Nega voćaka
[Jabuke][Kruske][Šljive][Breskve][Mini breskve][Nektarine][Kajsije][Dunje][Orah][Lešnik][Mušmule][Višnje][Trešnje][Aronija]
website-develop.com
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Facebook-u
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Instagram-u
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Pinterest-u
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Youtube-u
Vocne sadnice Fruit company d.o.o na Linkedin-u